Thị trường mía đường (4/9-11/9/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới giảm, thị trường nội địa giao dịch chậm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí