Thị trường mía đường (12/3-18/3/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục giảm, thị trường giao dịch ế ẩm, nhu cầu nội địa tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch corona

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí