Thị trường đường Trung Quốc ngày 3/10/2019: Thị trường tạm ngưng do nghỉ lễ 70 năm Quốc Khánh

Thị trường giao dịch vẫn tạm ngưng do nghỉ lễ 70 năm Quốc Khánh.

Tin miễn phí