Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/5/2019: Giá đường trắng tại các địa phương đều giảm ngoại trừ Liễu Châu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí