Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/5/2019: Giá đường trắng tại các địa phương đều giảm ngoại trừ Liễu Châu

Ngày 28/5, giá đường trắng tại các địa phương có xu hướng giảm 20-100 NTD/tấn. Tuy nhiên, tại Liễu Châu, giá đường không đổi so với ngày hôm qua ở mức 5180-5270 NDT/tấn

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

27/5

28/5

Thay đổi

Côn Minh

4980-5080

5000-5020

-20

Nam Ninh

5170-5360

5170-5350

-5

Liễu Châu

5180-5270

5180-5270

0

Trạm Giang

5300

5200

-100

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

27/5

28/5

Thay đổi

Côn Minh

17047-17389

17085-17153

-68

Nam Ninh

17697-18347

17666-18281

-17

Liễu Châu

17731-18039

17700-18008

0

Trạm Giang

18142

17768

-342

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 28/5 hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2019 tiếp tục giảm xuống mức 4747 (-28) NDT/tấn. Kỳ hạn tháng 7/2019 giá đường cũng giảm 24 NDT/tấn xuống mức 4955 NDT/tấn.

Hợp đồng

27/5

28/5

Thay đổi

SR905

4775

4747

-28

SR907

4979

4955

-24

SR909

4967

4953

-14

SR911

4971

4932

-39

                        

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

22/5

23/5

24/5

27/5

28/5

THB/VND

745.68

746.67

746.67

750.84

751.7

USD/VND

23442

23463

23463

23449

23458

CNY/VND

3419

3414

3414

3423

3417

 

Tin miễn phí