Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 11/9/2019

 Ngày 11/9, giá đường trắng tại Nam Ninh tăng 5 NDT/tấn so với phiên giao dịch hôm trước, lên mức 5740-5820 NDT/tấn.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

10/9

11/9

Thay đổi

Nam Ninh

5730-5820

5740-5820

5

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

10/9

11/9

Thay đổi

Nam Ninh

18869-19165

18885-19148

16

Tin miễn phí