Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 9/10/2019

 

 Ngày 9/10, giá đường trắng tại Côn Minh ở mức 5960-6050 NDT/tấn, tăng tiếp 15 NDT/tấn so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

8/10

9/10

Thay đổi

Côn Minh

5950-6030

5960-6050

15

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

8/10

9/10

Thay đổi

Côn Minh

19546-19809

19537-19832

49

Tin miễn phí