Thị trường đường thế giới ngày 31/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 xu hướng giảm

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 11,78 cent/lb (260,04 USD/tấn) – giảm 0.25% so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn London tiếp tục giảm 0.31% so với phiên giao dịch trước xuống mức 324,6 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

30/5

31/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.81

11.78

-0.25

10/2019

12.19

12.18

-0.08

3/2020

13.19

13.17

-0.15

5/2020

13.32

13.30

-0.15

7/2020

13.46

13.38

-0.59

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

30/5

31/5

Thay đổi (%)

7/2019

260.71

260.04

-0.25

10/2019

269.09

268.87

-0.08

3/2020

291.17

290.73

-0.15

5/2020

294.04

293.60

-0.15

7/2020

297.13

295.36

-0.59

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

30/5

31/5

Thay đổi (%)

8/2019

325.6

324.6

-0.31

10/2019

330.1

329.6

-0.15

12/2019

340.2

339

-0.35

3/2020

349

345.5

-1.00

5/2020

357.1

352.6

-1.26

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin miễn phí