Thị trường đường thế giới ngày 30/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 biến động trái chiều

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 11,81 cent/lb (260,71 USD/tấn) – tăng 0.43% so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn London tiếp tục giảm 0.15% so với phiên giao dịch trước xuống mức 325,6 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

29/5

30/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.76

11.81

0.43

10/2019

12.12

12.19

0.58

3/2020

13.13

13.19

0.46

5/2020

13.27

13.32

0.38

7/2020

13.39

13.46

0.52

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

29/5

30/5

Thay đổi (%)

7/2019

259.60

260.71

0.43

10/2019

267.55

269.09

0.58

3/2020

289.85

291.17

0.46

5/2020

292.94

294.04

0.38

7/2020

295.58

297.13

0.52

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

29/5

30/5

Thay đổi (%)

8/2019

     326.1

325.6

-0.15

10/2019

     330.3

330.1

-0.06

12/2019

     340.7

340.2

-0.15

3/2020

     349.5

349

-0.14

5/2020

     357.5

357.1

-0.11

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin miễn phí