Thị trường đường thế giới ngày 3/10/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất biến động trái chiều

 

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 12.9 cent/lb (284.1 USD/tấn) – giảm rất nhẹ 0.16% so với phiên giao dịch hôm trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London hôm nay tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm trước lên mức 344.7 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

2/10

3/10

Thay đổi (%)

10/2019

12.9

12.9

-0.16

03/2020

13.0

13.0

0.08

05/2020

13.1

13.1

0.15

7/2020

13.2

13.3

0.30

10/2020

13.7

13.8

0.51

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

2/10

3/10

Thay đổi (%)

10/2019

284.5

284.1

-0.16

03/2020

286.5

286.8

0.08

05/2020

288.3

288.7

0.15

7/2020

292.1

292.9

0.30

10/2020

302.4

304.0

0.51

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

2/10

3/10

Thay đổi (%)

12/2019

343.7

    344.7

0.29

03/2020

346.4

    346.8

0.12

05/2020

350.1

    351.0

0.26

08/2020

353.9

    354.4

0.14

10/2020

357.8

    356.7

-0.31

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí