Thị trường đường thế giới ngày 27/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tăng nhẹ

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,66 cent/lb (257,40 USD/tấn) – tăng 0,6% so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 tăng 0,59% lên mức 324,4 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

24/5

27/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.59

11.66

0.60

10/2019

11.99

12.05

0.50

3/2020

13.01

13.11

0.77

5/2020

13.15

13.25

0.76

7/2020

13.27

13.38

0.83

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

24/5

27/5

Thay đổi (%)

7/2019

255.85

257.40

0.60

10/2019

264.68

266.00

0.50

3/2020

287.20

289.40

0.77

5/2020

290.29

292.49

0.76

7/2020

292.94

295.36

0.83

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

24/5

27/5

Thay đổi (%)

8/2019

322.5

324.4

0.59

10/2019

326.8

329

0.67

12/2019

337.4

340.1

0.80

3/2020

346.9

349.6

0.78

5/2020

354.9

357.8

0.82

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin miễn phí