Thị trường đường thế giới ngày 20/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn gần nhất xu hướng tăng nhẹ

 

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 11.0 cent/lb (243.0 USD/tấn) – tăng rất nhẹ 0.08% so với phiên giao dịch hôm trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London hôm nay tăng so với phiên giao dịch hôm trước lên mức 324.5 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

19/9

20/9

Thay đổi (%)

10/2019

11.0

11.0

0.18

03/2020

12.0

12.0

-0.08

05/2020

12.2

12.1

-0.16

7/2020

12.3

12.3

-0.16

10/2020

12.6

12.6

-0.16

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

19/9

20/9

Thay đổi (%)

10/2019

242.6

243.0

0.18

03/2020

265.8

265.6

-0.08

05/2020

268.4

268.0

-0.16

7/2020

272.0

271.5

-0.16

10/2020

277.9

277.5

-0.16

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

19/9

20/9

Thay đổi (%)

12/2019

    320.9

324.5

1.12

03/2020

    325.6

326.4

0.25

05/2020

    331.2

330.8

-0.12

08/2020

    337.3

336.6

-0.21

10/2020

    342.2

341.4

-0.23

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí