Thị trường đường thế giới ngày 09/08/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 tăng nhẹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí