Thị trường đường thế giới ngày 09/08/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 tăng nhẹ

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 11.56 cent/lb (255.19 USD/tấn) – tăng nhẹ 1.31% so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn London hôm nay tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước lên mức 313.4 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

08/08

09/08

Thay đổi (%)

10/2019

11.41

11.56

1.31

03/2020

12.55

12.68

1.04

05/2020

12.71

12.82

0.87

7/2020

12.85

12.96

0.86

10/2020

13.07

13.16

0.69

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

08/08

09/08

Thay đổi (%)

10/2019

251.88

255.19

1.31

03/2020

277.04

279.91

1.04

05/2020

280.57

283.00

0.87

7/2020

283.66

286.09

0.86

10/2020

288.52

290.51

0.69

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

08/08

09/08

Thay đổi (%)

10/2019

310.1

313.4

1.06

12/2019

320.2

322.4

0.69

03/2020

332.5

334.5

0.60

05/2020

340.8

341.4

0.18

08/2020

349

350.2

0.34

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí