Tàu Long Hải 09 chở đường ra cảng Hải Phòng ngày 29/9/2019

Tàu Long Hải 09 vận chuyển 1,300 tấn đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng vào ngày 29/9/2019. Chủ hàng được nói đến là Quý Phước.

Tin miễn phí