Sản lượng đường thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 10 là 416.000 tấn, tăng 28,8% so với năm trước.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí