Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi ròng quý 1 giảm sút 36% so với cùng kỳ

 

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2019-2020 (năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau).

Trong quý đầu tiên của niên độ 2019-2020, Mía đường Sơn La ghi nhận doanh thuần gần 156 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu sản phẩm đường, mật rỉ đạt gần 152 tỷ đồng (chiếm tới 97% tổng doanh thu thuần cả quý). Lợi nhuận gộp của Công ty cũng giảm 28% so với cùng kỳ, đạt hơn 26 tỷ đồng.

Link: http://cafef.vn/mia-duong-son-la-sls-bao-lai-rong-quy-1-giam-sut-36-so-voi-cung-ky-20191014160033656.chn

Tin miễn phí