Maharashtra: Farmland under water, crop loss feared in over 34,000-35,000 hectares

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí