Lượng đường về từ Tây Nam tăng vào cuối tháng 6

Những ngày cuối tuần của tuần cuối tháng 6, lượng đường Thái Lan qua cửa khẩu Tây Nam về nhiều hơn so với những ngày trước đó. Ước tính mỗi cửa khẩu về khoảng 100-150 tấn/ngày đêm. Giá đường nhuyễn Thái Lan tại Chợ Châu Đốc (gần cửa khẩu Vĩnh Ngươn) có mức giá là 10,800 đ/kg và đường hạt trung Thái Lan có mức giá 11,400 đ/kg (tương đương 540 và 570 ngàn đồng/ bao 50kg – giảm 20 ngàn đồng/bao so với tuần trước)