Giám sát giá đường tuần 16/9-20/9/2019

Xu hướng giá đường thô NewYork trong tuần, cent/lb

Kỳ hạn

Tuần 28/8-3/9

Tuần 4/9-10/9

Tuần 11/9-17/9

10/2019

11.3

10.9

11.2

03/2020

12.3

11.9

12.4

05/2020

12.5

12.0

12.4

07/2020

12.6

12.2

12.6

10/2020

12.9

12.5

12.8

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

Tuần 28/8-3/9

Tuần 4/9-10/9

Tuần 11/9-17/9

12/2019

314.5

306.8

325

03/2020

323.3

314.5

329.1

05/2020

331.3

321.2

334.4

08/2020

338.4

330.2

340

10/2020

345.1

337.7

345.6

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Kỳ hạn

Tuần 28/8-3/9

Tuần 4/9-10/9

Tuần 11/9-17/9

SR909

5533

5642

5444

SR911

5436

5578

5557

SR001

5380

5519

5518

SR003

5356

5479

5474

SR005

5288

5428

5434

SR007

5260

5395

5410

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí