Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 9/2019 ngày 11/9/2019

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 11/9 hợp đồng đường trắng giao tháng 9/2019 tiếp tục giảm xuống mức 5,629 (-13) NDT/tấn. Tương tự, giá đường kỳ hạn tháng 11/2019 cũng giảm xuống mức 5,567 (-11) NDT/tấn.

 

Hợp đồng

10/9

11/9

Thay đổi

SR909

5642

5629

-13

SR911

5578

5567

-11

SR001

5519

5501

-18

SR003

5479

5455

-24

Tin miễn phí