Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 9/2019 ngày 09/08/2019

 

 Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 09/08 hợp đồng đường trắng giao tháng 9/2019 tăng mạnh lên mức 5263 (+48) NDT/tấn. Trong khi đó, giá đường kỳ hạn tháng 11/2019 tiếp tục tăng mạnh lên mức 5351 (+23) NDT/tấn.

 

Hợp đồng

08/08

09/08

Thay đổi

SR909

5215

5263

48

SR911

5328

5351

23

SR001

5361

5384

23

SR003

5376

5427

51

Tin miễn phí