Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 11/2019 ngày 20/9/2019

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 20/9 hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2019 lại giảm manh xuống còn 5339 (-53) NDT/tấn. Tương tự, giá đường kỳ hạn tháng 11/2019 cũng sụt sâu xuống mức 5468 (-60) NDT/tấn.

 

Hợp đồng

19/9

20/9

Thay đổi

SR911

5400

5468

-53

SR001

5521

5416

-60

SR003

5476

5376

-58

SR005

5434

5331

-49

Tin miễn phí