Giá đường RS Ninh Hòa ngày 4/10/2019

 

Giá đường RS Ninh Hòa ổn định ở mức 12,850 đ/kg tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RS Ninh Hòa - tại TP.HCM

12,850

0

Tin miễn phí