Giá đường RS An Khê ngày 4/10/2019

 

Giá đường RS An Khê tại nhà máy và TP.HCM giữ nguyên không đổi so với ngày hôm trước.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RS An Khê - tại nhà máy

12,250

0

RS An Khê - tại TP.HCM

12,400

0

RS An Khê - DNTM bán tại TP.HCM

13,000-13,200

0

Tin miễn phí