Giá đường RS An Khê ngày 20/9/2019

 

Giá đường RS An Khê tại nhà máy ở mức mức 11,850 đ/kg.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RS An Khê – tại nhà máy

11,850

0

RS An Khê – tại tp HCM

-

-

Tin miễn phí