Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 9/10/2019

 

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa tại nhà máy và TP.HCM không có biến động.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RE Cao Cấp Biên Hòa  – tại nhà máy

14,800

-

RE Cao Cấp Biên Hòa  – tại tp HCM

14,800

-

Tin miễn phí