Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 3/10/2019

 

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa tại nhà máy và TP.HCM hôm nay không đổi so với ngày hôm qua.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RE Cao Cấp Biên Hòa  – tại nhà máy

14,300

0

RE Cao Cấp Biên Hòa  – tại tp HCM

14,800

0

Tin miễn phí