Đường Thái tiểu ngạch tiếp tục về nhiều tại miền Bắc gây khó khăn cho thị trường đường trong nước

Đường Thái tiểu ngạch về nhiều. 
Tại miền Bắc, đường Thái tiểu ngạch vẫn tiếp tục về gây khó khăn cho thị trường đường trong nước. Tại Hài Phòng, Nam Định, Thái Bình giá đường Thái tiểu ngạch ở mức 11,000-11,200 chưa mặc cả. 
Tại miền Trung, có nhiều đơn vị sang bao đường Thái thành đường trong nước bán với giá 12,100 đ/kg trong khi đường trong nước về tới kho ở mức 12,100-12,200 đồng/kg
Đường Thái hạt trung giá tại Miền Tây 12,500 (tăng khoảng 500 đ/kg). Đường Thái không có hàng nên doanh nghiệp thương mại kéo giá lên khoảng 400đ/kg.

Tin miễn phí