Đường nhập lậu tràn ngập - Mía đường nội lâm nguy

 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), hằng năm, ngành mía đường đã sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn đường, đóng góp ngân sách khoảng 20.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mía đường và nông dân trồng mía đang lâm nguy khi lượng đường tồn kho ngày càng lớn, không tiêu thụ nổi, giá mía giảm thấp, diện tích trồng mía thu hẹp, bởi đường nhập lậu tràn ngập trên thị trường.

Nguồn: https://petrotimes.vn/duong-nhap-lau-tran-ngap-mia-duong-noi-lam-nguy-545653.html

Tin miễn phí