Đường nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng từ đầu năm 2020. Tính đến 22/5, tổng lượng nhập khẩu hơn 550 ngàn tấn, trong đó trên 40% giao cho Thành Thành Công

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí