Doanh nghiệp mía đường hạ mục tiêu niên vụ 2019 – 2020

Trước những thách thức rất lớn từ gian lận thương mại, buôn lậu, đặc biệt là việc thực thi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) từ đầu năm 2020, nhiều doanh nghiệp mía đường trong nước đã phải hạ mục tiêu kinh doanh niên vụ 2019 - 2020.

Niên vụ 2018 - 2019 (1/7/2018 - 30/6/2019), Công ty CP Đường Kom Tum đặt mục tiêu doanh thu 763,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,64 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo gửi cổ đông mới đây, tổng doanh thu thực tế của Công ty niên vụ này mới đạt 333,24 tỷ đồng, bằng 43,64% mục tiêu; lợi nhuận sau thuế đạt 4,526 tỷ đồng, bằng 68,12% mục tiêu.

Lãnh đạo Công ty CP Đường Kom Tum lý giải, các doanh nghiệp mía đường trong nước, trong đó có Đường Kom Tum phải đối mặt với sức ép của đường ngoại nhập lậu giá rẻ, giá bán sản phẩm thấp, trong khi giá thành sản xuất cao. 

Link: https://baodautu.vn/doanh-nghiep-mia-duong-ha-muc-tieu-nien-vu-2019--2020-d108324.html

Trước những thách thức rất lớn từ gian lận thương mại, buôn lậu, đặc biệt là việc thực thi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) từ đầu năm 2020, nhiều doanh nghiệp mía đường trong nước đã phải hạ mục tiêu kinh doanh niên vụ 2019 - 2020.

Niên vụ 2018 - 2019 (1/7/2018 - 30/6/2019), Công ty CP Đường Kom Tum đặt mục tiêu doanh thu 763,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,64 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo gửi cổ đông mới đây, tổng doanh thu thực tế của Công ty niên vụ này mới đạt 333,24 tỷ đồng, bằng 43,64% mục tiêu; lợi nhuận sau thuế đạt 4,526 tỷ đồng, bằng 68,12% mục tiêu.

Lãnh đạo Công ty CP Đường Kom Tum lý giải, các doanh nghiệp mía đường trong nước, trong đó có Đường Kom Tum phải đối mặt với sức ép của đường ngoại nhập lậu giá rẻ, giá bán sản phẩm thấp, trong khi giá thành sản xuất cao. 

Link: https://baodautu.vn/doanh-nghiep-mia-duong-ha-muc-tieu-nien-vu-2019--2020-d108324.html

Tin miễn phí