Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 23/3/2020: Giá đường thô NY tiếp tục ghi nhận cao hơn mức thấp nhất 1.5 năm thiết lập vào cuối tuần trước do các yếu tố tác liên quan đại dịch coronavirus chi phối

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí