Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 18/3/2020: Giá đường thô NY chạm mức thấp nhất 6,25 tháng do sự sụt giá dầu thô và đồng real suy yếu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí