Biên giới với Campuchia đóng cửa, lượng đường Thái qua cửa khẩu Tây Nam không về được, hàng rất ít khiến giá đường chững lại, có thể tăng nhẹ trong thời gian tới

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí