Áp lực nợ vay gần kề, Lasuco muốn thoái vốn Đường Nông Cống

 

Hiệu quả kinh doanh ngày càng sa sút, Mía đường Lam Sơn còn đang phải đối mặt với bài toán nợ vay dần đáo hạn.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco - Mã: LSS) vừa ra quyết định thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Mía đường Nông Cống nhằm mục đích thu hồi vốn. Đường Nông Cống là công ty con của Lasuco, tỷ lệ sở hữu gần 57%. 

Lasuco giao Công ty Nguyên liệu Lam Sơn trực tiếp tổ chức thu mua hết toàn bộ số mía nguyên liệu của nông dân đã ký hợp đồng bán và nhận đầu tư của Công ty Nông Cống theo giá mua và phương thức mua của Lasuco. Đồng thời Lasuco cũng sẽ tiếp quản và ký hợp đồng trồng mới chăm sóc mía lưu gốc, tiếp tục đầu tư thu mua nguyên liệu cho vụ 2020 - 2021. 

Link: https://vietnambiz.vn/ap-luc-no-vay-gan-ke-lasuco-muon-thoai-von-duong-nong-cong-20191003105231826.htm

Tin miễn phí