Giám sát giá đường tuần 9/1-15/1

Xu hướng giá đường thô NewYork trong tuần, cent/lb

Kỳ hạn

Giá

(+/-)

Tháng 1

Tháng 12

Min

Max

Min

Max

03/2020

14.4

0.8

13.1

14.4

12.8

13.5

05/2020

14.4

0.7

13.2

14.4

12.9

13.6

07/2020

14.3

0.5

13.4

14.3

12.9

13.7

10/2020

14.4

0.4

13.6

14.4

13.1

13.9

03/2021

14.7

0.3

14.1

14.7

13.6

14.4

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

Giá

(+/-)

Tháng 1

Tháng 12

Min

Max

Min

Max

03/2020

394.4

31.2

352.7

394.4

343.9

360.1

05/2020

390.8

22.5

358.2

390.8

347.3

365.1

08/2020

389.0

17.9

362.9

389.0

352.5

369.8

10/2020

388.5

16.5

364.1

388.5

355.6

370.6

12/2020

389.9

15

366.7

389.9

358.9

374

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Kỳ hạn

Giá

(+/-)

Tháng 1

Tháng 12

Min

Max

Min

Max

SR001

5700

51

5580

5752

5517

5581

SR003

5869

198

5587

5869

5457

5602

SR005

5855

191

5583

5855

5404

5582

SR007

5855

190

5587

5855

5398

5584

SR009

5870

181

5610

5870

5448

5600

SR011

5868

136

5610

5868

5455

5600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin liên quan