Tin trên mạng Mía đường

Ấn Độ: Tính đến cuối tháng 5, sản lượng đường lũy kế giảm 18,1% so với năm trước

-

Đồng Nai: Diện tích mía giảm mạnh

-

Ấn Độ: Demand for sugar will go up in June

-

Ấn Độ: Demand for sugar will go up in June

-

Trung Quốc: Tính đến cuối tháng 5, sản lượng đường của Vân Nam là 2,16 triệu tấn

-

Brazil: Sản lượng Đường trong niên vụ 20/21 dự kiến đạt 38 triệu tấn

-

Vinamilk chi ngàn tỉ mở rộng mảng đường

-

Ấn Độ: Indian Government releases balance sheet of sugar for season 2019-2020

-

Ấn Độ: Sugar production in Uttar Pradesh crosses 124 lakh tonnes

-

Kenya: Sugar imports rise 23pc in first four months

-

Mexico - Weekly sugar production falls below 100,000 t

-

India: UP sugar output crosses 12.5 mln t

-

Gia Lai: Kbang - Diện tích mía bị nhiễm bệnh than giảm còn 402 ha

-

Trung Quốc: Công bố thiện chí và hủy bỏ 35% thuế nhập khẩu đường quốc tế

-

Brazil: Miền Trung và miền Nam Brazil sản lượng đường trong nửa đầu tháng 5 tăng 55,8% so với năm trước

-

Ukraine - Beet sugar output to fall up to 19% in 2020/21

-

Ấn Độ: Sản lượng đường của Uttar Pradesh đạt mức 12,3 triệu tấn kể từ vụ nghiền 2019/20

-

Russia: Sugar production may fall 25% in 2020/21

-

China: Safeguard duty on sugar imports expired this month

-

China: Sugar imports fall to 120,000 t in April 2020

-