Đồ thị thị trường Mía đường

Trong đại dịch COVID-19, lượng nhập khẩu Đường của Trung Quốc trong quý I/2020 vẫn tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu hơn 500 ngàn tấn Đường, nhiều hơn Việt Nam gần 100 ngàn tấn.

Đường nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng từ đầu năm 2020. Tính đến 22/5, tổng lượng nhập khẩu hơn 550 ngàn tấn, trong đó trên 40% giao cho Thành Thành Công

Việt Nam và Indonesia tiếp tục là hai thị trường nhập khẩu Đường nhiều nhất của Thái Lan trong tháng 3/2020

Brazil: Sản lượng đường của Brazil niên vụ 2020/21 dự kiến tăng 10 triệu tấn so với niên vụ trước

Việt Nam vươn lên thành thị trường nhập khẩu Đường lớn thứ 2 của Thái Lan trong tháng 2/2020, trong khi tháng 1 chỉ ở vị trí thứ 5 (ngàn tấn)

Xuất khẩu Đường Thái Lan tháng 1/2020 đi các thị trường chính (ngàn tấn)

Tổng xuất khẩu Đường trắng, Đường tinh luyện và xuất khẩu Đường đi Campuchia của Thái Lan

Xuất khẩu Đường trắng và Đường tinh luyện Thái Lan đi Trung Quốc, Campuchia (ngàn tấn)

Xuất khẩu Đường trắng và Đường tinh luyện Thái Lan 2019 đạt 4,6 triệu tấn

Tổng xuất khẩu Đường và xuất khẩu Đường đi Indonesia của Thái Lan

Xuất khẩu đường Thái Lan 2019 đạt 10,3 triệu tấn

Sản lượng mía và đường tại Thái Lan giảm mạnh trong niên vụ 2019/20, nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại trong niên vụ 2020/21 (triệu tấn)

Diện tích thu hoạch ổn định, trong khi hạn hán làm giảm mạnh sản lượng mía tại Thái Lan trong niên vụ 2019/20, nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại trong niên vụ 2020/21

Sau khi bỏ hạn ngạch nhập khẩu, Lượng đường nhập khẩu Việt Nam Q1/2020 đạt mức 241 ngàn tấn, bằng 25% sản lượng đường dự kiến sản xuất trong niên vụ 2019/20

Đường nhập khẩu tại Việt Nam từ các cảng quốc tế trong tháng 1/2020, đơn vị: tấn

Mỹ và Brazil là hai nước đứng đầu thế giới về sản xuất ethanol (đơn vị: tỷ lít)

Sản lượng ethanol của những quốc gia sản xuất ethanol nhỏ (tỷ lít)

ISO: Thâm hụt đường toàn cầu cho mùa vụ 2019/20 đã tăng từ mức 6,15 triệu tấn ước tính trước đó lên mức 9,44 triệu tấn, mức cao mới trong gần 11 năm

Nhập khẩu đường của Trung Quốc tháng 12 đạt 220 ngàn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước

Sản lượng đường của một số nước sản xuất đường lớn giảm trong niên vụ 2019/20 và tăng trở lại trong niên vụ 2020/21, đơn vị: triệu tấn