Chuyển động thị trường Mía đường

Đường Thái về ít, khan hàng, giá cao; thị trường đường chậm tại miền Bắc và nhanh tại miền Nam

Bao đường RS Tuy Hòa được đơn vị thương mại lớn bán cho khách thương mại Trung Quốc

Dự kiến có thêm một tàu chờ đường Quảng Ngãi ra Hải Phòng vào 8/10

Đường lậu được cho biết là đang qua ngả miền Trung

Tàu Long Hải 09 chở đường ra cảng Hải Phòng ngày 29/9/2019

Đường Thái miền Bắc tồn cũ nhiều và giá vẫn thấp; Đường Thái về ít tại miền Nam và giá tăng 300 đ/kg; thị trường đường hai miền diễn biến trái chiều

Đường Thái bị gián đoạn trong thời gian kiểm tra các đơn vị thương mại, giá tăng nhẹ

Giải pháp tổng thể cho ngành mía đường

Đường Thái tiểu ngạch tiếp tục về nhiều tại miền Bắc gây khó khăn cho thị trường đường trong nước

Đầu tháng 9 lượng đường Thái tiểu ngạch về miền Bắc nhiều, miền Nam tiếp tục ít

Lượng đường Thái về có xu hướng giảm

Lượng đường về từ Tây Nam tăng vào cuối tháng 6