Bản tin tuần Mía đường

Thị trường mía đường (28/11-04/12/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới biến động trái chiều, đường Thái về lượng nhiều, giá giảm

-

Thị trường mía đường (21/11-27/11/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới biến động trái chiều, thị trường giao dịch hai miền sôi động, đường Thái về nhiều

-

Thị trường mía đường (14/11-20/11/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới biến động trái chiều, thị trường giao dịch hai miền trầm lắng, giá vững

-

Thị trường mía đường (07/11-13//11/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới đồng loạt giảm, thị trường giao dịch hai miền tương đối ổn định, đường Thái khan hàng, giá tăng

-