Bản tin tuần Mía đường

Thị trường mía đường (6/2-12/2/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục tăng, giá đường miền Bắc giảm mạnh

-

Thị trường mía đường (30/1-5/2/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục tăng, giá mặt hàng đường tại miền Nam có sự thay đổi, một số DNTM bán ra đường Thái nhập khẩu chính ngạch

-

Thị trường mía đường (9/1-15/1/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục tăng, giá đường nội địa giảm, đường lậu ít đần

-