Bản tin tuần Mía đường

Thị trường mía đường (31/7-6/8/2019) - Giao dịch đường Việt ảm đạm, đường Thái về nhiều, giá chênh lệch, ra hàng nhanh

-

Thị trường mía đường (24/7-30/7/2019) - Giá đường nhuyễn Thái Lan giảm tiếp 100 đ/kg tại TPHCM, giao dịch đường Việt chậm

-

Thị trường mía đường (17/7-23/7/2019) - Giá đường thô thế giới tuần này tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường mía đường (10/7-16/7/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tuần này tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường mía đường (26/6-2/7/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới tuần này tăng nhẹ so với tuần trước

-