Tin lúa gạo tháng 6-2020

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 30/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 30/6/2020

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 30/6/2020

-

Giá đường RS Kon Tum ngày 30/6/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 30/6/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 30/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 30/6/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 30/6/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 30/6/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 30/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 30/6/2020

-

Ninh Thuận: Tập huấn kỹ thuật thâm canh mía nguyên liệu

-

Ấn Độ: Sản lượng Đường niên vụ 2020/21 dự kiến tăng 20% so với năm trước

-

Ấn Độ: Government Fixes 21 LMT Monthly Sugar Quota for Sale in July 2020 without any extension for quota of June 2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 29/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 phục hồi do sự mạnh lên của giá dầu thô và đồng Real của Brazil

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 29/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 29/6/2020

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 29/6/2020

-

Giá đường RS Kon Tum ngày 29/6/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 29/6/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 29/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 29/6/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 29/6/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 29/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 29/6/2020

-

Giá Đường thế giới giảm mạnh do triển vọng nguồn cung đường dồi dào ở Ấn Độ và đồng Real của Brazil suy yếu

-

Thị trường Đường thế giới ngày 26/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 giảm mạnh do triển vọng nguồn cung đường dồi dào ở Ấn Độ và đồng Real của Brazil suy yếu

-

VSSA: Sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 6 và các tháng tới

-

USDA: Dự báo tồn trữ đường thế giới

-

USDA: Triển vọng thị trường đường thế giới năm 2020/21 sẽ tiếp tục thiếu hụt

-

TT đường thế giới tuần 11/6 – 18/6: Đảo chiều sụt giảm do mùa mưa thuận lợi tại Ấn Độ

-

Ấn Độ: Sugar output to rise 12% in 2020-21 season

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 26/6/2020

-

Giá đường RS Kom Tum ngày 26/6/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 26/6/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 26/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 26/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 26/6/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 26/6/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 26/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 26/6/2020

-

Thị trường Đường Trung Quốc ngày 26/6/2020: Thị trường đường tại Trung Quốc vẫn tạm ngưng giao dịch do nghỉ Tết Đoan Ngọ (5/5)

-

Thị trường Đường thế giới ngày 25/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 biến động trái chiều

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 25/6/2020

-

Giá đường RS Kom Tum ngày 25/6/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 25/6/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 25/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 25/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 25/6/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 25/6/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 25/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 25/6/2020

-

VSSA: Sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 6 và các tháng tới

-

Mexico - Sugar production hits 5.25 mln t

-

Brazil - Sugar production rises 36% in H1 June 2020

-

Brazil will have to boost U.S. ethanol imports to meet demand

-

Giám sát giá Đường tuần 17/6-23/6

-

Thị trường Đường Trung Quốc ngày 25/6/2020: Thị trường đường tại Trung Quốc ngưng giao dịch do nghỉ Tết Đoan Ngọ (5/5)

-

Thị trường Đường thế giới ngày 24/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục xu hướng giảm do giá dầu thô giảm mạnh và đồng Real suy yếu

-

Đà Nẵng: Cây mía Hòa Bắc bế tắc đầu ra, cả đồng mới có 1 ruộng bán được

-

Iran - Sugar output targeted at 1.7 mln t

-

China - Sugar imports fall to 300,000 tonnes in May 2020

-

Thị trường Mía đường (18/6-24/6/2020) - Giá thế giới quay đầu giảm, Đường nội địa giá ổn định, sức mua chậm, đường Thái nhập khẩu sụt giá

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 24/6/2020

-

Giá đường RS Kom Tum ngày 24/6/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 24/6/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 24/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 24/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 24/6/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 24/6/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 24/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 24/6/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 24/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 24/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 24/6/2020

-

Giá Đường thô NY chạm mức thấp nhất 1 tuần do triển vọng sản lượng đường dồi dào tại Thái Lan và Ấn Độ

-

Thị trường Đường thế giới ngày 23/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng sản lượng đường lớn tại Ấn Độ và Thái Lan

-

Cần Thơ: Niên vụ Mía 2019-2020 - Giá bao tiêu ở mức 770 - 800 đồng/kg

-

Ấn Độ: Chính phủ tăng giá bán Đường tối thiểu

-

Pakistan: Chính Phủ thất bại trong việc kiềm chế giá Đường

-

Brazil: Miền Trung và Miền Nam Brazil – Sản lượng Đường dự kiến sẽ tăng 50% trong nửa đầu tháng 6

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 23/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 23/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 23/6/2020

-

Giá Đường Thái chính ngạch ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RS Kom Tum ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RS Gia Lai ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RS An Khê ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RE Việt Đài bán ra ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 23/6/2020

-

Giá Đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 23/6/2020

-

USDA: Dự báo tồn trữ đường thế giới

-

Thị trường Đường thế giới ngày 22/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 xu hướng giảm

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 22/6/2020

-

Giá đường RS Kom Tum ngày 22/6/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 22/6/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 22/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 22/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 22/6/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 22/6/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 22/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 22/6/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 22/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 22/6/2020

-

Việt Nam nhập khẩu khoảng hơn 90 ngàn tấn Đường trong nửa đầu tháng 6, giảm gần 50% so cùng kỳ tháng 5 do tiêu thụ đường Thái chậm, các doanh nghiệp chưa bán hết hàng, giá một số đơn hàng nhập về sụt nhẹ so với tháng 5

-

Việt Nam nhập khẩu hơn 90 ngàn tấn Đường trong nửa đầu tháng 6, giảm gần 50% so cùng kỳ tháng 5

-

Toàn cảnh thị trường Mía đường 5/2020 – Sau cách ly xã hội, tiêu thụ Đường khá hơn, một số mặt hàng tăng giá bán, Đường Thái Lan nhập khẩu nhiều, giao dịch chậm

-

Giá Đường quốc tế biến động trái chiều với giá đường thô NY phục hồi

-

Thị trường Đường thế giới ngày 19/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 biến động trái chiều

-

TT đường thế giới tuần 11/6 – 18/6: Đảo chiều sụt giảm do mùa mưa thuận lợi tại Ấn Độ

-

USDA: Triển vọng thị trường đường thế giới năm 2020/21 sẽ tiếp tục thiếu hụt

-

Cameroon - Sugar production rises 19.8% in Q1

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 19/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 19/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 19/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 18/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào và đồng Real suy yếu

-

Giá đường thế giới hồi phục mạnh kể từ cuối tháng 4/2020 đến nay sau 3 tháng lao dốc trước đó.

-

Nguy cơ đường lỏng ngoại “phá giá” ngành mía đường

-

Thailand - Government approves THB10 bln aid package for cane farmers

-

Brazil ethanol output decreased by 16%

-

Brazil: Sản lượng Đường trong nửa cuối tháng 5 tăng 36% so với cùng kì năm trước

-

Tiêu thụ Đường toàn cầu dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên sau 40 năm

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 18/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 18/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 18/6/2020

-

Giá đường RS Nghệ An ngày 18/6/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn ngày 18/6/2020

-

Gía Đường RS Sơn La ngày 18/6/2020

-

Gía Đường RE Việt Đài ngày 18/6/2020

-

Giá Đường Vàng Việt Đài ngày 18/6/2020

-

Giá RS Sông Con ngày 18/6/2020

-

Giá Đường RS An Khê ngày 18/6/2020

-

Giá Đường RS Nghệ An ngày 18/6/2020

-

Giá Đường Thái Lan nhập khẩu ngày 18/6/2020

-

Đường nhập khẩu về Việt Nam tuần đầu tháng 6/2020 chậm lại, giảm 4 lần so với cùng kỳ trong Tháng 5, trong đó 61% được nhập khẩu từ Global Mind (ngàn tấn)

-

Tuần 1 - Tháng 6/2020, Đường nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh xuống dưới 15 ngàn tấn, Thành Thành Công giữ vững là Doanh nghiệp nhập khẩu đường lớn nhất

-

Giám sát giá Đường tuần 10/6-16/6

-

Thị trường Mía đường (11/6-17/6/2020) - Giá thế giới tăng trở lại, một số mặt hàng Đường tại miền Bắc tăng giá, Đường Thái nhập khẩu giao dịch chậm, giá sụt nhẹ

-

Thị trường Đường thế giới ngày 17/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 giảm nhẹ do dầu thô trượt giá và đồng Real suy yếu

-

Giá Đường RS An Khê ngày 17/6/2020

-

Giá Đường RS Nghệ An ngày 17/6/2020

-

Giá Đường Thái Lan nhập khẩu ngày 17/6/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 17/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 17/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 17/6/2020

-

Giá Đường quốc tế tiếp tục ở mức cao hơn theo đà tăng của giá dầu thô

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 16/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 16/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 16/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 16/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục tăng do giá dầu thô tăng

-

Thị trường Đường thế giới ngày 12/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục đà giảm do sản lượng đường của Brazil dự kiến tăng và nhu cầu ethanol ở mức thấp

-

Tuyên Quang: UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo về việc chi trả tiền mía cho người dân

-

Netherlands - Sugar yield may fall to 13 t/ha in 2020/21

-

India - UP sugar output hits 12.62 mln t on June 11

-

U.S. sugar imports seen falling 10%

-

EU sugar beet production is expected to decline

-

Ấn Độ: Sugar industry expect new export policy for 2020-21

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 12/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 12/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 12/6/2020

-

Mexico - Sugar production nears 5.2 mln t

-

Kenya - Sugar imports rise 23% in April 2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 11/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 quay đầu giảm do dầu thô trượt giá và dự báo về thâm hụt đường toàn cầu ở mức thấp hơn

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 11/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 11/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 11/6/2020

-

Giá Đường RS Sơn La ngày 11/6/2020

-

giá Đường RS Gia Lai ngày 11/6/2020

-

Giá Đường Thái Lan nhập khẩu chính ngạch ngày 11/6/2020

-

Giá Đường RS Nghệ An ngày 11/6/2020

-

Giá Đường Sông Con ngày 11/6/2020

-

Giá Đường Vàng Việt Đài ngày 11/6/2020

-

Giá Đường Vàng Lam Sơn tại nhà máy ngày 11/6/2020

-

Cây mía Quảng Ngãi đã hoàn thành sứ mệnh!

-

Tái cơ cấu vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn

-

Kenya - Sugar imports rise 23% in April 2020

-

Myanmar - Sugar production to hit lowest level in seven years

-

Thái Lan: Phê duyệt 300 triệu đô để tài trợ cho nông dân trồng Mía bị ảnh hưởng bởi hạn hán

-

Thị trường Đường thế giới ngày 10/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tăng mạnh do các nhà máy đường đầu cơ, giảm sản xuất đường tăng sản xuất ethanol

-

Đường nhập khẩu trong tháng 5/2020 hơn 270 ngàn tấn, tăng vọt so với các tháng trước, trong đó Đường Quảng Ngãi tham gia mạnh vào thị trường đường nhập khẩu trong tháng này, trở thành DN nhập khẩu đường lớn thứ 2 tại Việt Nam

-

Giám sát giá Đường tuần 4/6-10/6

-

Thị trường Mía đường (4/6-10/6/2020) - Giá thế giới giảm nhẹ sau đó tiếp tục tăng, các nhà máy kéo Đường nội địa nhóng giá, đường Thái Lan giao dịch chậm, nhu cầu yếu

-

Giá Đường RS Gia Lai ngày 10/6/2020

-

Giá Đường RS Kon Tum ngày 10/6/2020

-

Giá Đường RS Sông Con ngày 10/6/2020

-

Giá Đường vàng RE Lam Sơn ngày 10/6/2020

-

Giá Đường RS Sơn La ngày 10/6/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 10/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 10/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 10/6/2020

-

Ấn Độ: Tính đến cuối tháng 5, sản lượng Đường lũy kế giảm 18,1% so với năm trước

-

Vận chuyển đường ở Brazil tăng mạnh gây ra tình trạng kẹt tàu nghiêm trọng tại cảng trong bối cảnh số lượng người nhiễm Covid-19 leo thang

-

Giá đường Thái Lan nhập khẩu bán tại các Cảng ngày 10/6/2020

-

Giá Đường quốc tế tăng trở lại do giá dầu thô phục hồi

-

Thị trường Đường thế giới ngày 9/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tăng trở lại do giá dầu thô phục hồi

-

Brazil: Vận chuyển đường ở Brazil trong bối cảnh COVID tăng mạnh

-

Niên vụ 2019 -2020, dự báo nguồn cung đường toàn cầu sẽ thiếu hụt 9,3 triệu tấn

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 9/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 9/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 9/6/2020

-

Giá đường Thái Lan nhập khẩu chính ngạch ngày 6/9/2020

-

Giá Đường RE Việt Đài ngày 9/6/2020

-

Giá Đường RE Lam Sơn ngày 9/6/2020

-

Giá Đường RE Nghệ An ngày 9/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 8/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 dừng đà tăng và bắt đầu giảm do dầu thô sụt giá

-

Nông dân miền Tây quyết tâm bỏ Mía?

-

United Kingdom: Will new tariff policy lower sugar demand?

-

Thailand: Aid package for cane farmers heads to cabinet

-

Trung Quốc: Tính đến cuối tháng 5, tỷ lệ sản xuất của niên vụ 2019/20 là 60,64%, giảm 1,33% so với cùng kỳ năm ngoái

-

Trung Quốc: Từ tháng 1 đến tháng 4, Trung Quốc đã nhập khẩu 530 ngàn tấn Đường và xuất khẩu 42,7 ngàn tấn Đường

-

Ấn Độ: Ngành mía đường Ấn Độ đề xuất tăng giá bán Đường và giá bán đường trong niên vụ 2020/21

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 8/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 8/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 8/6/2020

-

Giá Đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 8/6/2020

-

Giá Đường quốc tế tiếp tục đà tăng do sự mạnh lên của giá dầu thô và đồng Real

-

Giá đường Thái Lan nhập khẩu chính ngạch ngày 8/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 5/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục đà tăng do dầu thô và đồng Real phục hồi

-

Thủ tướng trả lời chất vấn và kiến nghị của đại biểu Quốc hội về ngành mía đường

-

Philippines: Sugar production in the week ended May 10 amounted to 47,840 tonnes

-

China : Sugar industry ‘panics’ as Beijing removes protective tariff in a bid to plug shortage

-

Egypt: Sugar imports banned for three months

-

Ấn Độ: Cho phép xuất khẩu thêm 3,569 tấn Đường sang Mỹ

-

Brazil: Xuất khẩu Đường có thể tăng 80% so với năm trước

-

Giá đường RS An Khê ngày 5/6/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 5/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 5/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 5/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 4/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục đà tăng do sự suy yếu của đồng Đô la

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 4/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 4/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 4/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 3/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục đà tăng do sự mạnh lên của đồng Real

-

Ngày 3/6, có thông tin cho biết giá đường Thái tại cảng Sài Gòn tăng trở lại

-

Giám sát giá Đường tuần 28/5-3/6

-

Thị trường Mía đường (28/5-3/6/2020) - Giá thế giới tăng, Đường nội địa ổn định, tiêu thụ khá hơn tuần trước, đường Thái Lan giảm vào cuối tuần trước và tăng trở lại vào tuần này

-

Russia: Sugar exports reach all-time high in May 2020

-

Ấn Độ: Tính đến cuối tháng 5, sản lượng đường lũy kế giảm 18,1% so với năm trước

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 3/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 3/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 3/6/2020

-

Giá Đường quốc tế tiếp tục đà tăng do sự mạnh lên của dầu thô và đồng Real

-

Thị trường Đường thế giới ngày 2/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục đà tăng do sự mạnh lên của giá dầu thô và đồng Real

-

Đồng Nai: Diện tích mía giảm mạnh

-

Ấn Độ: Demand for sugar will go up in June

-

Trung Quốc: Tính đến cuối tháng 5, sản lượng đường của Vân Nam là 2,16 triệu tấn

-

Brazil: Sản lượng Đường trong niên vụ 20/21 dự kiến đạt 38 triệu tấn

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 2/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 2/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 2/6/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 1/6/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7-8/2020 tiếp tục đà tăng do đại dịch tại Brazil làm gián đoạn nguồn cung đường

-

Vinamilk chi ngàn tỉ mở rộng mảng đường

-

Ấn Độ: Indian Government releases balance sheet of sugar for season 2019-2020

-

Ấn Độ: Sugar production in Uttar Pradesh crosses 124 lakh tonnes

-

Kenya: Sugar imports rise 23pc in first four months

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 1/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 1/6/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 1/6/2020

-

Giá Đường quốc tế phục hồi do sự mạnh lên của dầu thô

-

Tin lúa gạo tháng 05-2020