Duy nhất Mía đường

Giá đường RS Phụng Hiệp ngày 9/4/2020

-

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 9/4/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 9/4/2020

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 9/4/2020

-

Giá đường Vàng Lào (Attapeu) tại nhà máy ngày 9/4/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 9/4/2020

-

Giá đường RE MK Sugar ngày 9/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 9/4/2020

-

Giá đường Vàng Lam Sơn tại nhà máy ngày 9/4/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 9/4/2020

-

Giá đường RS Sơn Dương tại miền Bắc ngày 9/4/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 9/4/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 9/4/2020

-

Thị trường đường thế giới ngày 8/4/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 5/2020 ngày 8/4/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 8/4/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 8/4/2020

-

Giá đường Thái tiểu ngạch ngày 8/4/2020

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 8/4/2020

-

Giá đường RS Phụng Hiệp ngày 8/4/2020

-