Duy nhất Mía đường

Giá đường Thái chính ngạch ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS Phụng Hiệp ngày 13/4/2020

-

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 13/4/2020

-

Giá đường Vàng Lào (Attapeu) tại nhà máy ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 13/4/2020

-

Giá đường RE MK Sugar ngày 13/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 13/4/2020

-

Giá đường Vàng Lam Sơn tại nhà máy ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS Sơn Dương tại miền Bắc ngày 13/4/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 13/4/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 13/4/2020

-

Mặt hàng đường tại nhà máy đường lớn khu vực Miền Trung đã có sự điều chỉnh về lượng bán nhiều hơn so với hai tuần trước, mức giá ổn định

-

Tàu đường Giang Hải 11 vận chuyển 5000 tấn đường Thái Lan chính ngạch về Cảng Quy Nhơn vào ngày 12/4

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 5/2020 ngày 10/4/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 10/4/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 10/4/2020

-

Giá đường Thái tiểu ngạch ngày 10/4/2020

-