Thị trường

 

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 01/2020 ngày 22/1/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 22/1/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 22/1/2020

-

Giá đường Thái ngày 22/1/2020

-

Giá đường RS Phụng Hiệp A1 nhỏ ngày 22/1/2020

-

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 22/1/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 22/1/2020

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 22/1/2020

-

Giá đường Vàng Lào (Attapeu) tại nhà máy ngày 22/1/2020

-

Giá đường RS MK Sugar ngày 22/1/2020

-

Giá đường RE MK Sugar ngày 22/1/2020

-

Giá đường Việt Đài DNTM bán ra ngày 22/1/2020

-

Giá đường Vàng Lam Sơn tại nhà máy ngày 22/1/2020

-

Giá đường RS Nghê An tại miền Bắc ngày 22/1/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 22/1/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 22/1/2020

-

Hàng Việt thời ATIGA

-

CTCP Đường Kon Tum sẽ trả tiền thu mua mía cho người dân theo 2 đợt

-

Thị trường đường thế giới ngày 21/1/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 3/2020 đồng loạt tăng

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 01/2020 ngày 21/1/2020

-