Thị trường

 

Thị trường Đường thế giới ngày 3/7/2020: Giá đường trắng London kỳ hạn tháng 8 phục hồi nhẹ, trong khi đó thị trường đường thô NY ngưng giao dịch do nghỉ lễ

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 3/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 3/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 3/7/2020

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 03/7/2020

-

Giá đường RS Kon Tum ngày 03/7/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 03/7/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 03/7/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 03/7/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 03/7/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 03/7/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 03/7/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 03/7/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 2/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 biến động trái chiều

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 2/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 2/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 2/7/2020

-

Thái Lan: Xuất khẩu Đường giảm mạnh 30,99% so với cùng kỳ năm ngoái

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 02/7/2020

-

Giá đường RS Kon Tum ngày 02/7/2020

-