Thị trường

 

Quảng Ngãi: Nông dân Quảng Ngãi từ bỏ cây mía do hiệu quả thấp

-

Đường Thái tràn lan, Hiệp hội mía đường xin chỉ đạo khẩn về giá thu mua niên vụ 2019-2020

-

Tồn kho kỷ lục, hàng loạt nhà máy mía đường thua lỗ

-

Phú Yên: Hàng ngàn ha mía chết do nắng hạn, nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu

-

Ukraine: Ukraine sugar export decreases by 24 per cent

-

Pakistan: Pakistan government begins probe against former PM Nawaz Sharif

-

Brazil: Brazil to produce 31.6 billion liters of ethanol

-

India: 5,000 sugarcane farmers intensified protest outside sugar mill

-

India: Sugar mills in Uttar Pradesh to start crushing from October-end

-

India: Sugarcane farmers protest over dues

-

Giám sát giá đường tuần 19/8-23/8/2019

-

Thị trường đường thế giới ngày 23/08/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 nhóng lên nhẹ

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 9/2019 ngày 23/08/2019

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 23/08/2019

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 23/08/2019

-

Giá đường Thái ngày 23/08/2019

-

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 23/08/2019

-

Giá đường RS An Khê ngày 23/08/2019

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 23/08/2019

-

India- Haryana: Sugarcane farmers brave Begna river to stage protest over pending payments

-