Tin lúa gạo ngày 02/12/2019

Thị trường đường thế giới ngày 02/12/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 3/2020 đồng loạt tăng

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 12/2019 ngày 02/12/2019

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 02/12/2019

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 02/12/2019

-

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 02/12/2019

-

Giá đường RS An Khê ngày 02/12/2019

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 02/12/2019

-

Các đơn vị vận tải vùng nguyên liệu mía đường Việt Đài chuẩn bị phương tiện vận chuyển phục vụ vụ ép

-

Lối đi nào cho người trồng mía Hậu Giang?

-

“Vị đắng”... mía đường

-

Sản xuất đường trong nước thiếu hụt lớn so với nhu cầu

-

Sản lượng đường thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 10 là 416.000 tấn, tăng 28,8% so với năm trước.

-

Thái Lan bắt đầu mùa vụ 2019/20 với sản lượng đường giảm xuống còn 12 triệu tấn

-

Thailand - Government seeks to adapt sugar profit sharing agreement

-

India: Sugarcane famers to get subsidy

-

India: Haryana: Sugarcane farmers threaten to lock sugar mills

-

India: Government in Rajya Sabha: Sugar production in 2019-20 season estimated at 273 lakh tonnes

-

India: After a short spell of uncertainty, nearly 32 mills commence crushing in Maharashtra

-

India: India to export 4 million tonnes of sugar, says Marex Spectron

-

India: Downward revision in sugar production to support prices in near term: ICRA

-

India: Estimates of 2020 sugar production, exports vary

-

India: Sugar output in 2019-20 may fall by 18% to 273 lakh tonnes

-

Ukraine produces more than 1.26 million tonnes of sugar

-

US: Commerce ministry turns down US proposal to reduce import duty on ethanol

-

America is about to experience a sugar shortage

-

Tin lúa gạo ngày 01/12/2019