Tin lúa gạo ngày 11/09/2019

Thị trường đường thế giới ngày 11/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 giảm rất nhẹ

-

Thị trường mía đường (4/9-11/9/2019) - Giá đường thô và đường trắng thế giới giảm, thị trường nội địa giao dịch chậm

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 11/9/2019

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 11/9/2019

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 9/2019 ngày 11/9/2019

-

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 11/09/2019

-

Giá đường RS An Khê ngày 11/09/2019

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 11/09/2019

-

India: For sustaining the sugar sector, the Centre should push ethanol production

-

India: ISMA calls for adoption of global practices, cane pricing

-

Brazil: Center-South Brazil H2 August sugar cane crush seen up 9.6% on year

-

Thailand: Thailand War on Sugar, taxes double

-

Thailand: Beverage manufacturers prepare for sugar tax

-

Uganda: Uganda Lifts Ban on Sugarcane Export to Kenya

-

Myanmar: Sugarcane growers are in difficulties due to sugarcane price fall

-

Tanzania: Tanzania witnesses hike in sugar production

-

Lao đao đầu ra của mía

-

Ngành đường Trung Quốc yêu cầu chính phủ gia hạn thuế quan đối với đường nhập khẩu

-

410 tỉ đồng doanh thu của Mía đường Sơn La đến từ bên liên quan

-

Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đẩy mạnh tái cơ cấu cấu nguồn vốn

-

Tin lúa gạo ngày 10/09/2019