Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 15/1/2020

Ngày 15/1, giá đường trắng tại Nam Ninh giao dịch ở mức 5900-5990 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn so với phiên giao dịch trước đó.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

14/1

15/1

Thay đổi

Nam Ninh

5870-5990

5900-5990

15

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

14/1

15/1

Thay đổi

Nam Ninh

19952-20360

20007-20312

51

Tin liên quan