Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 09/08/2019

 

 Ngày 09/08, giá đường trắng tại Nam Ninh tiếp tục tăng lên mức 5435-5580NDT/tấn, tăng 22.5 NDT/tấn so với ngày hôm trước.

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc NDT/tấn

Địa phương/Ngày

08/08

09/08

Thay đổi

Nam Ninh

5420-5550

5435-5580

22.5

 

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc VNĐ/kg

Địa phương/Ngày

08/08

09/08

Thay đổi

Nam Ninh

18016-18448

18033-18514

75

Tin liên quan Vay tín chấp