Sản xuất

 

Tồn kho 600.000 tấn đường

-

Tuyên Quang: Sẵn sàng vào vụ ép mía

-

Brazil: Center-South Brazil H1 November sugarcane crush seen down 7.9% on year

-

USDA cuts global sugar production estimation

-

Hậu Giang: Tìm hướng đi mới cho vùng nguyên liệu mía

-

Ninh Thuận: Tìm hướng phát triển ngành mía đường bền vững

-

India: Warning to sugar mills to not start crushing season

-

Cuba: Sugar mills in Cuba start crushing season 2019-20

-

India: This move to reduce the sugar mills stock piles & augment the financial conditions

-

Vùng mía đường Lam Sơn sẵn sàng cho vụ ép mía 2019 – 2020

-

India: Sugar mills in Maharashtra to commence sugarcane crushing season from November 22

-

India: Flood-induced crushing delays lead to 65% drop in sugar production

-

India-Maharashtra: Floods make for bitter sugarcane harvest in the current season

-

Brazil: Ethanol stocks at 11.42 billion litres

-

Diện tích mía đường Việt Nam tiếp tục sụt giảm mạnh

-

India-Maharashtra: Sugarcane crop hit by rain, sugar co-ops want crushing to begin

-

India: Sugar production to decline in Telangana

-

India: No sugarcane crushing till millers and farmers agree over sugarcane purchase price

-

India- Maharashtra: Sugarcane farmers demand to start sugar mills early

-

Brazil: CS sugar season ends earlier due to dry weather

-