Chính sách

 

India: New sugarcane policy in Madhya Pradesh soon

-

Tăng cường kiểm soát, xử lý đường nhập lậu

-

India: Sugarcane farmers demand amendment to bankruptcy law

-

Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

-

Philippines: Sugar industry sets conditions for liberalization

-

Philippines: Sugar groups get House backing vs liberalization of sugar imports

-

Công bố giá thu mua mía 700 đồng/kg, dự báo nông dân bị lỗ

-

Khánh Hòa: Đề xuất hỗ trợ người trồng mía

-

India: State-wise monthly sugar quota for sale in October 2019

-

India: Govt. Fixes 21 LMT Monthly Sugar Quota for Sale in October 2019

-

Pakistan: Government takes action against former PM Nawaz Sharif sugar mills

-

Philippines: DOF exec cites need to impose tariff on sugar imports

-

India: Sugar industry expects to bounce back after price rise, govt measures

-

India: Revival policy for closed sugar mills soon

-

Ngành mía đường tiếp tục xin hoãn thực thi ATIGA

-

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 (mã HS 1701) với lượng đường 98,700 tấn có hiệu lực kể từ ngày 2/11/2019 đến 31/12/2019

-

Long An: Về lâu dài, Long An chuyển đổi một số diện tích mía không hiệu quả sang cây trồng khác

-

Giải cứu ngành mía - đường

-

Đầu tháng 9 lượng đường Thái tiểu ngạch về miền Bắc nhiều, miền Nam tiếp tục ít

-

Lượng đường Thái về có xu hướng giảm

-