tin tuc mia duong

Thị trường Đường thế giới ngày 8/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 qua đầu giảm do triển vọng nhu cầu đường trong bối cảnh diễn ra đại dịch coronavirus

-

Giám sát giá Đường tuần 1/7-8/7

-

Thị trường Mía đường (2/7-8/7/2020) - Giá Đường thô xu hướng tăng trong khi giá Đường trắng tiếp tục giảm, Đường nội địa tương đối ổn định, Đường Thái Lan chào bán tại Cảng sụt giá

-

Ấn Độ: MINIMUM SELLING PRICE OF SUGAR LIKELY TO BE HIKED BY RS 2/KG TO HELP MILLERS CLEAR CANE DUES

-

Ân Độ: Đã xuất khẩu 5,2 triệu tấn Đường

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 8/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 8/7/2020

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 08/7/2020

-

Giá đường RS Kon Tum ngày 08/7/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 08/7/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 08/7/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 08/7/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 08/7/2020

-

Giá đường RS Sông Con tại miền Bắc ngày 08/7/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 08/7/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 08/7/2020

-

Đường tinh luyện tháng 6 được các doanh nghiệp nhập khẩu về nhiều, phần lớn được nói đến để chế biến công nghiệp, không đưa ra bán ở thị trường

-

Giá Đường thế giới tăng ngắn hạn do sự phục hồi của giá nhiên liệu xăng

-

Thị trường Đường thế giới ngày 7/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 tăng ngắn hạn do sự phục hồi của giá nhiên liệu xăng

-

Bao tiêu mía cho nông dân từ 770 - 800 đồng/kg trong vụ mới

-

Nông dân miền Tây bỏ mía

-

Trung Quốc: Tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ sản xuất và bán đường của Quảng Tây là 69,25%, tăng 0,58% so với năm trước

-

Thái Lan: Tiêu thụ Đường có thể giảm khoảng 10%

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 7/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 7/7/2020

-

Giá đường RS Kon Tum ngày 07/7/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 07/7/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 07/7/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 07/7/2020

-